Et stærkt maskinrum

Moderne faciliteters fokus er på steder for social sammenkomst. De er maskinrum for alle aktiviteter.

For dagligdags aktiviteter er café, klublokaler og fælles aktivitetsarealer samlingspunkter for foreningernes arrangementer med basis for egen indtjening og drift. Kun ved etablering af sociale top-kvalitetsrammer sikres nødvendig tilgang af medlemmer og frivillige og deres lyst til at bruge faciliteterne og arbejde for deres videreudvikling.

For eventuelle elite-aktiviteter etableres skybokse, restaurant samt konference- og mødelokaler med professionelle aktiviteter som rammen om samarbejde med sponsorer, erhvervsliv, idrætsforbund mv.

Moderne faciliteter for elite-aktiviteter kendetegnes ved at være mødesteder for networking – et sted man kan invitere sine forretningsforbindelser hen til ekstraordinære oplevelser både før, under og efter arrangementerne. Et særligt fokus skal fremover rettes mod mulighederne for at kombinere networking med lokale væksthuse.

Skriv et svar

Your email address will not be published.