Selvbærende økonomi

Selvbærende og tilpasningsdygtig økonomi er fremtidens nøgleord for faciliteterne. Det er nødvendigt at betragte fritids-, kultur og idrætsfaciliteter som enheder med egenindtjening – og som basis for foreningernes indtjening og økonomi. Idræt, sundhed og kultur udgør et marked, hvor klubber og foreninger i samarbejde med fritidsfaciliteterne skal være hinandens økonomiske grundlag.

For at optimere kvalitet, brugertilfredshed og efterspørgsel skal den enkelte facilitet være en aktiv del af dette – herunder fokus på skræddersyede idrætstilbud, arrangementer og events i forskellige afskygninger.

Fritids-, kultur og idrætsfaciliteter løser ikke kun en opgave for sig selv men i høj grad også sociale- og sundhedsmæssige opgaver. Faciliteterne skal bidrage til at skabe trivsel og social kapital for samfundet – en sammenhængskraft hvor fokus er på familiemedlemmer, der skal kunne dyrke fritidsaktiviteter og idræt samme sted på samme tidspunkt.

Disse udviklingstendenser nødvendiggør helt nye fysiske rammer men så vel som organisatoriske rammer. Det er afgørende at få skabt en egenindtjening på faciliteter og aktiviteter, der ubeskåret går til videreudvikling af faciliteter til gavn for brugere og frivillige.

Skriv et svar

Your email address will not be published.