Udvidet socialt ansvar

Store moderne faciliteter bliver fremover samlingspunkter for udvidet socialt ansvar i de aktiviteter, der tilbydes. To områder får særlig opmærksomhed fremover – handicappede og socialøkonomiske virksomheder:

En del af aktiviteterne rettes mod indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner og skoler for brugere med handicap eller andre udfordrede livsvilkår. Men derudover tilbydes også aktiviteter for handicappede, der indgår helt på lige fod med alle mulige andre aktiviteter.

En del af aktiviteternes drift kan lægges i en socialøkonomisk virksomhed – en virksomhed der fungerer på markedsøkonomiske vilkår, men hvor en del af personalet er socialt udsatte personer og hvor en del af overskuddet kanaliseres hen til udvikling af bedre vilkår for udsatte og gavner lokalsamfundet i bred forstand omkring miljømæssige, kulturelle eller sundhedsmæssige indsatser. Denne virksomhed indrettes i sit formål og i sin drift, så den kan tage sig af nogle af de svagest stillede i samfundet.

Europa-Kommissionen karakteriserer en social virksomhed, som en der:

Har som primært mål at skabe social succes frem for at generere overskud for ejere og aktionærer.

På en innovativ og entreprenant måde opererer på markedet med produktion af varer eller tjenesteydelser.

Bruger overskud til hovedsageligt at nå sociale mål. Ledes af sociale iværksættere på en ansvarlig og gennemsigtig måde, navnlig ved at inddrage relevante medarbejdere, kunder og interessenter.

Skriv et svar

Your email address will not be published.