Uncategorized

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Read More

En moderne byøkonomi involverer erhvervslivets deltagelse omkring gensidige økonomiske fordele for byen, erhvervslivet og faciliteterne. FritidsByen skal bidrage til omsætningsforøgelse med events og oplevelser i tilknytning til det lokale handelsliv. Den er platform for lokal vækst til sikring af social og økonomisk sammenhæng i byen – ud fra tanken om Business Improvement District med oplevelsesøkonomi […]

Read More

Store moderne faciliteter bliver fremover samlingspunkter for udvidet socialt ansvar i de aktiviteter, der tilbydes. To områder får særlig opmærksomhed fremover – handicappede og socialøkonomiske virksomheder: En del af aktiviteterne rettes mod indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner og skoler for brugere med handicap eller andre udfordrede livsvilkår. Men derudover tilbydes også aktiviteter for handicappede, der indgår […]

Read More

Fritidsforeninger kræver et stort lokalt engagement blandt brugerne med frivilligt foreningsarbejde. Lovgivningens krav til økonomi, fødevaresikkerhed, pædagogik og uddannelse er alle forhold, der kompliceres løbende og dræner de frivillige for energi, hvis de ikke får særlige vilkår. En frivilligkultur skal opbygges med understøttende organisering i netværk under helt nye rammer. Der skal lægges rigtig mange […]

Read More

Selvbærende og tilpasningsdygtig økonomi er fremtidens nøgleord for faciliteterne. Det er nødvendigt at betragte fritids-, kultur og idrætsfaciliteter som enheder med egenindtjening – og som basis for foreningernes indtjening og økonomi. Idræt, sundhed og kultur udgør et marked, hvor klubber og foreninger i samarbejde med fritidsfaciliteterne skal være hinandens økonomiske grundlag. For at optimere kvalitet, […]

Read More

Moderne faciliteters fokus er på steder for social sammenkomst. De er maskinrum for alle aktiviteter. For dagligdags aktiviteter er café, klublokaler og fælles aktivitetsarealer samlingspunkter for foreningernes arrangementer med basis for egen indtjening og drift. Kun ved etablering af sociale top-kvalitetsrammer sikres nødvendig tilgang af medlemmer og frivillige og deres lyst til at bruge faciliteterne […]

Read More